تکنولوژی

تیم تحقیق و توسعه شرکت GET سالها در راستای انتخاب و اصلاح بهترین کلون ها و متعاقباً توسعه ارقام و پایه های جدید تلاش کرده است. تکنیک انحصاری GET در تکثیر گیاهان از طریق ریزازدیادی کشت بافت، تضمین کننده ی همگنی ژنتیک و سلامت گیاهان تکثیر شده می باشد.

علاوه بر تولید و عرضه گیاه، قادر به ارائه و آموزش خدمات زیر می باشیم:

home_energy_forbusiness4

پروتکل های کشت بافت انحصاری شرکت GET

home_energy_forbusiness4

پروتکل های کشت بافت انحصاری شرکت GET

home_energy_forbusiness5

گیاهان والد برای تکثیر گیاه انحصاری شرکت GET

home_energy_forbusiness3

ارقام جدید انحصاری GET

home_energy_forbusiness2

تولید و توسعه ارقام جدید بر اساس نیاز مشتری

علاوه بر تولید و عرضه گیاه، آمادگی این را داریم که تکنولوژی خود را در اختیار شما قرار دهیم. ما به شما در طراحی و ساخت آزمایشگاه کشت بافت و تجهیز آن کمک کرده و به متخصصین شما تکنیک انحصاری GET را آموزش می دهیم تا شما قادر به کسب بهترین نتیجه و بیشترین سود با صرف کمترین هزینه باشید.

تکنیک کشت بافت شرکت ما از مزایای زیر برخوردار است:

plant-pot

چرخه تولید ، رشد و برداشت کوتاه تر

leaf

تحمل بیشتر در برابر شرایط سخت آب و هوایی (خشکسالی ، شوری و موارد دیگر)

plants

مقاومت بیشتر در برابر نماتدها

plant

عملکرد بالاتر

field

کیفیت بالاتر


sprout (1)

سودآوری بالاتر

server (1)

پایداری بیشتر

hydroponic-gardening

محصولی بدون پاتوژن و سالم

planting

گیاهان همگن

gardening

هزینه های پایین تر

فارسی